Posebnu pozornost  pridajemo osposobljenosti i obrazovanosti naših djelatnika te  njihovom stalnom educiranju i usavršavanju što je osnovni temelj dobre zaštitarske usluge.

Nastojimo  svakom korisniku pružiti kvalitetnu  zaštitu angažiranjem optimalnog broja zaštitara koji pored licence posjeduju i psihofizičku osposobljenost u poznavanju borilačkih vještina i rukovanja vatrenim oružjem.

Garantiramo da će naši zaštitari dosljedno primjenjivati ovlasti koje su im dozvoljene Zakonom o privatnoj zaštiti kao što su utvrđivanje identiteta osoba na ulazu, odnosno izlazu štićenog objekta, udaljenje osoba koje remete red i mir s prostora koji se štiti, zabranu pristupa neovlaštenim osobama, zadržavanje osobe koja je zatečena u kaznenom djelu do dolaska policije i ostale ovlasti sukladno Zakonu.

Kod aktiviranja alarma u štićenom objektu istog trenutka upućujemo posebno obučenu interventnu ekipu. Istovremeno, prema potrebi, izvješćujemo profesionalne subjekte zaštite ( policija, vatrogasci i drugi ) radi zajedničke akcije. Također, korisnik može svakog trenutka u kojem procijeni da je ugrožen njegov identitet ili imovina pozvati našu interventnu ekipu.

Posebno ističemo našu uslugu pratnje i zaštite osoba ili “Bodyguard”. Našim korisnicima pružamo usluge tjelesnog čuvanja uz maksimalnu profesionalnost i diskreciju.

U sjedištu Društva imamo specijalno opremljenu teretanu i dvoranu za osposobljavanje djelatnika u borilačkim vještinama.

Trgovačko društvo SECUTOR d.o.o. za zaštitu osoba i imovine osnovano je 2005. godine i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta MBS: 040224101.